banner

Davet

Değerli Meslektaşlarımız,


Türk Omurga Derneği olarak 14. Uluslararası Omurga Kongresi’ni COVID-19 pandemisine bağlı yaşanan olağanüstü durum nedeniyle maalesef yüz yüze gerçekleştiremeyeceğiz. Kongre eş başkanlarımızdan sevgili arkadaşımız Prof. Dr. Kadir Kotil’i çok yakın bir zamanda, çok erken yaşta kaybettik. Üzüntümüz sonsuz ve acımız çok büyük.


Kongremizi 6 – 9 Ekim 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak sevgili arkadaşımızın anısına düzenleyerek acımızı paylaşmak, kendisini anmak ve sevenlerini bir araya getirmek istiyoruz.


Kongremizde ortopedi ve nöroşirürji kökenli omurga cerrahları ile birlikte olacağız. Ayrıca yurtdışından da meslektaşlarımızın da katkı sağlayacağı toplantımızda deneyimlerimizi birbirimize daha verimli bir biçimde aktaracağımızı düşünüyoruz.


Daha önceleri olduğu gibi eğitim kursları, konferanslar, sempozyumlar, tartışmalı oturumlar, çalıştaylar ve bildirilerle omurga sorunlarını detaylı tartışacağız. Yenilikleri ve tartışmalı konuları bütün yönleri ile ele alacağız.


Kongremizin ana konusu “Yaşlanan Omurga” olacaktır. Osteoporozun oluşturduğu omurga sorunlarından, dejeneratif deformitelere kadar birçok ileri yaş omurga sorunu masaya yatırılacaktır. Yaşlanan omurganın yanında destruktif patolojiler, travmalar ve çocukluk çağı deformiteleri gibi konular da ele alınacaktır. Gerek ülkemizden gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinden üst düzey bilim insanlarının katılımı ile bilimsel düzeyi yüksek çalışmaların değerlendirileceği bir kongre olacaktır.


Bilimsel içeriği yüksek bir kongremizde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.


Saygı ve sevgilerimizle,


Prof. Dr. Ömer Akçalı
Kongre Başkanı


Prof. Dr. Mehmet Zileli
Kongre Başkanı


Prof. Dr. Kadir Kotil
Kongre Başkanı

Kurullar

KONGRE DÜZENLEME KURULU


Kongre Başkanları

Dr. Ömer AKÇALI

Dr. Mehmet ZİLELİ

Dr. Kadir KOTİL


Kongre Sekreterleri

Dr. İsmail Safa SATOĞLU

Dr. Hasan Kamil SUCU


Sayman
Dr. Erdal COŞKUN


Kongre Düzenleme Kurulu

Dr. Ömer AKÇALI
Dr. Özkan ATEŞ
Dr. Erdal COŞKUN
Dr. Gökhan DEMİRKIRAN
Dr. Alihan DERİNCEK
Dr. Fatih KESKİN
Dr. Cumhur KILINÇER
Dr. Kadir KOTİL

Dr. İsmail Safa SATOĞLU
Dr. Hasan Kamil SUCU
Dr. Alpaslan ŞENKÖYLÜ
Dr. Mehmet TEZER
Dr. Çağatay ÖZTÜRK
Dr. Murat ÖZTÜRK
Dr. Onur YAMAN
Dr. Mehmet ZİLELİ

* Soyad alfabetik olarak sıralanmıştır.

TÜRK OMURGA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU


Başkan
Dr. Ömer AKÇALI


2. Başkan
Dr. Sedat DALBAYRAK


1. Dönem Başkanı
Dr. Cüneyt ŞAR


Genel Sekreter
Dr. Çağatay ÖZTÜRK


Sayman
Dr. Erdal COŞKUN


Üyeler

Dr. Kadir KOTİL
Dr. Özkan ATEŞ
Dr. Gökhan DEMİRKIRAN
Dr. Alihan DERİNCEK
Dr. Fatih KESKİN

Ana Konular

ANA KONU

Yaşlanan Omurga

* Dejeneratif Süreçler
* Omurga ve Osteoporoz
* Lomber Dar Kanal
* Servikal Spondilotilk Miyelopati ve OPLL
* Dejeneratif Deformiteler
* Yaşlanan Omurgaya Konservatif Yaklaşımlar
* Yaşlanan Omurgada Minimal İnvaziv Yaklaşımlar

* Pediatrik Deformiteler
* Disk Sorunları
* Travmalar
* Tümör ve Enfeksiyonlar

Bildiri Gönderimi


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 02.07.2021


Yazım Kuralları

Özetler sadece online bildiri sistemi ile kabul edilecektir.

Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.

İsmin ilk harfi büyük, soyismin de tamamı büyük harf olacak şekilde yazılmalıdır.

Örn: Ahmet TEMEL

Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Özet başlığının tümü büyük harfle yazılmalıdır.

Örn: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXXX XXXX

Kısaltma açık adının yanında ilk kullanımda parantez içinde belirtilmelidir.

Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

Özetin tamamı, başlık adı, yazarlar adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Dikkat Edilecek Noktalar

Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.

Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.

Özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.

Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Sisteme giriş yapıldığı halde sonlandırılmamış özetler kabul edilmeyecektir.


Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Kabul edilen bildirinin kongre programında yer alması için yazarlardan en az birinin kongre kaydı yaptırması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.


Taslak Program

6 Ekim 2021, Çarşamba

Kurslar

7 Ekim 2021, Perşembe

Tam Gün Toplantı

8 Ekim 2021, Cuma

Tam Gün Toplantı
TOD Genel Kurul

9 Ekim 2021, Cumartesi

Tam Gün Toplantı
Kapanış

Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER


Kongre Merkezi :

XIV. Uluslararası Türk Omurga Kongresi; 6 – 9 Ekim 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.


Kongrenin Dili :

Kongre’nin resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir.


Kayıt ve Danışma Hizmetleri:

Sanal Platform üzerinden kayıt/katılımınız hakkında ve teknik konularda Organizasyon Sekretaryasına ulaşarak tüm sorularınıza yanıt alabilirsiniz.


Katılım Sertifikası :

Kongreye kayıt yaptıran ve Çevrimiçi Dijital Platform’a giriş sağlayan tüm katılımcıların katılım sertifikaları dijital olarak erişilebilir olacaktır.


Davet Mektubu :

Kayıt işlemlerini tamamlamış olan katılımcılara, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.


Sergi Alanları :

Kongre süresince ilaç, tıbbi malzeme, teknoloji firmaları vs. ürünlerini sergileyebilmesi amacıyla Online Platformda stand açabileceklerdir. Sergi alanlarına girişte kongre kaydı yaptırmış olma şartı aranmaktadır.


Bildiri Gönderimi :

Bildiriler Online Bildiri Modülü (www.spinecongress2021.com) kullanılarak online olarak gönderilecektir. Özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.


Posterler :

Sözel bildiri olarak seçilmeyen klinik çalışmalar e-poster şeklinde sisteme yüklenecek ve katılımcılar tarafından kongre süresince izlenebilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER


Kongrenin Başlangıcı
Kongrenin Bitişi
Bildiri Gönderiminin Son Günü
: 6 Ekim 2021 / Saat 13:00
: 9 Ekim 2021 / Saat 17:00
: 02 Temmuz 2021

Uluslararası Konuşmacılar

Güncelleniyor.

Kayıt Bilgileri

Güncelleniyor...

İletişim